Input del 1 - Hvorfor trenger jeg menigheten?

Input del 1 - Hvorfor trenger jeg menigheten?

 

Spørsmål til refleksjon og samtale:


1. Rick Warren sier at menigheten ikke er et sted eller en aktivitet, men en åndelig familie. Hvilke tanker gjør du deg om den definisjonen? Gjør det noe med dine egne tanker om det å gå i kirken?

2. Hva tenker du om påstanden om at "menigheten er verdens viktigste fellesskap"?

3. I Efeserbrevet kapittel 3 forteller Paulus bl.a. om rikdommen i Kristus, og at vi i fellesskapet av de Hellige (menigheten), blir i stand til å kjenne Kristi kjærlighet (v.18f). Hvilke "rikdommer" erfarer du at det er i å tilhøre menigheten?

4. Gud er i stand til, gjennom den kraft som virker i oss (menigheten), å gjøre langt mer enn det vi ber om eller forstår. (Ef. 3:20) Hva forteller dette deg om menigheten og bønnens plass i fellesskapet?  

 

Powered by Cornerstone