Input del 2 - menigheten hjelper meg å holde fokus på Gud

Input del 2 - menigheten hjelper meg å holde fokus på Gud

Spørsmål til samtale

1. Hva er det i våre liv som drar "øyene" våre bort fra Gud?

2. Undervisningen handler om at å lytte til Guds ord og handle på det, synge til Gud, be sammen med andre, feire nattverd, legge våre liv frem for Gud og la Gud få bli en del av vår private økonomi alle er måter å fokusere på Gud/elske Gud med våre liv. Er det noe av dette du synes er mer viktig enn andre ting i ditt liv?

3. Sett i lys av punkt 1 i videoen, hva tar du med deg som du kan handle på fra denne undervisingen?

Powered by Cornerstone