Barnekirken

Velkommen til barnekirken i Lillesand Frikirke!

Barna er viktige for Gud - og de er viktig for oss! Derfor bruker vi mye tid og krefter på at barna skal ha en god kirke å gå til. Vårt ønske er å være et sted der barna kan lære å kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet. Denne visjonen deler vi med Awana som vi henter idéer og ressurser fra til samlingene våre. Vi tar barnas tro på alvor og vi ønsker å samarbeide med foreldrene om å gi videre evangeliet om Jesus til neste generasjon.

Awana har over tid utarbeidet en modell som har lagt til rette for sunnne og gode miljø for åndelig vekst og modning. Denne modellen inneholder tre elementer som er fast innhold i Barnekirken:

  • Bibel, med en bevisst og planmessig undervisning fra 3-18 år.
  • Grupper, hvor samtale og spørsmål er viktige ingredienser, men hvor betydningen av relasjoner er bærende.
  • Lek & morro, systematisert og planmessig lagt til rette. 

Barnekirken er delt inn i 3 grupper som møtes parallellt med gudstjenesten for de voksne 2. og 3. søndag hver måned. (Første søndag er det Kveldsmat og siste søndag er det "Alle-sammen-gudstjeneste" hver måned). De har en egen inngang i underetasjen i Frikirken. Her kan barna komme og "sjekke-inn" fra kl.10:45. Da vil de bli tatt imot av en leder, skrevet opp med navn og telefonnr. til foreldre/foresatte. Barna vil bli på sin gruppe til de blir hentet av foreldre/foresatte etter at gudstjenesten er over. 

Alle som ønsker å besøke barnekirken for å prøve den ut er hjertelig velkommen, det koster ikke noe. For de som bestemmer seg for å gå der mer enn 2. ganger koster det 200,- pr. år. Dette dekker medlemsavgift og materiell.

Leder for Barnekirken er Marianne Gravås.
Mob: 909 74 029

Cubbies, 3-5 år

Barnekirken

I denne aldersgruppen får barna lære ulike bibelfortellinger fra både gamle og nye testamentet. Hovedsetningen man ønsker at skal sitte igjen hos barna, er "Jesus elsker meg." De får undervisning som handler om respekt for Gud og Hans Ord, og de lærer ulike fortellinger fra NT som peker på sannheter om hvem Jesus er.

Barna får utdelt hver sin bok som de har med seg både på samlingen og bruker hjemme. I disse bøkene er det fortellinger man kan lese hjemme og bibelvers man kan lære seg utenat. På samlingene er det undervisning som forsterker det man har lest hjemme, og man samles i grupper der man snakker sammen om undervisningen og bibelversene. Om barna ikke blir lest for hjemme, går det også fint, det er ikke en forutsetning for å delta i undervisning eller samtale.

 

 

Sparks, 1.-4.klasse

Barnekirken

Barna får undervisning i hele Bibelen gjennom disse årene, og de får lære om både folk og hendelser i Bibelen på en slik måte at det legges et fundament for kunnskap og kjennskap/vennskap med Jesus.

Barna får utdelt hver sin bok som de har med seg både på samlingen og bruker hjemme. I disse bøkene er det fortellinger man kan lese hjemme og bibelvers man kan lære seg utenat. På samlingene er det undervisning som forsterker det man har lest hjemme, og man samles i grupper der man snakker sammen om undervisningen og bibelversene. Om barna ikke blir lest for hjemme, går det også fint, det er ikke en forutsetning for å delta i undervisning eller samtale.

 

 

T&T, 5.-7.klasse

Barnekirken

I T&T (Tro og Trening) blir 10-13-åringer intrudusert for kristne sannheter, og hvordan de kan implementere disse i sitt dagligliv. De lærer om misjon og å tjene andre. De får oppleve tilhørighet og lærer hvordan de skal opprettholde positive, nådefylte vennskap. 

Barna får utdelt hver sin bok som de har med seg både på samlingen og bruker hjemme. I disse bøkene er det bibelfortellinger, tegneserier, oppgaver og bibelvers man kan lære seg utenat. På samlingene er det undervisning som forsterker det man har lest hjemme, og man samles i grupper der man snakker sammen om undervisningen og bibelversene. Om barna ikke får lest hjemme, går det også fint, det er ikke en forutsetning for å delta i undervisning eller samtale.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone